ONS ANDERE GAMMA

WAT IS DUNNE MULTI-REFLECTERENDE ISOLATIE?
Definitie
Werking
Meten van de thermische doeltreffendheid

WAAROM EEN DUNNE MULTIREFLECTERENDE
ISOLATIE KIEZEN ?
HET GAMMA
DE PLAATSING REGELS
Meten van de thermische doeltreffendheid


1 / De bestaande methodes
2 / Tests in reële gebruiksomstandigheden ('tests in situ')
3 / De procedures voor een Europese Normalisering

1 / De bestaande methoden (Labotesten)

In de jaren '60 werd door de wetenschappelijke gemeenschap een berekeningsmodel uitgewerkt voor de isolatie van gebouwen.
Dit model maakt gebruik van de resultaten van tests uitgevoerd in een gecontroleerd warme ruimte of een gecontroleerd warme plaat; deze laboratoriumapparatuur werd oorspronkelijk ontwikkeld voor traditioneel dik en homogeen isolatiemateriaal. Deze laboratoriumtoestellen meten de thermische geleiding van deze producten bij een stationair (of constant) regime: zij gaan, met andere woorden, na in welke mate zij het warmteverlies door geleiding afremmen.

HET PRINCIEPE
Tussen twee temperatuurzones in wordt isolatiemateriaal geplaatst, zodat er een temperatuurverschil ontstaat (ΔT) Vervolgens wordt de hoeveelheid energie gemeten die nodig is om aan iedere zijde van het isolatiemateriaal één zelfde temperatuur te behouden.
Deze hoeveelheid energie is gelijk aan de thermische stroom die door het product gaat. De meting gebeurt wanneer de thermische stroom zich heeft gestabiliseerd.

In tegenstelling tot dik traditioneel isolatiemateriaal, dat vooral warmteverlies door geleiding tegengaat, zorgen de specifieke kenmerken van dunne meerlaagse reflecterend isolatiemateriaal ervoor dat, wanneer het tussen 2 luchtspouwen in wordt gebruikt, de energie via straling wordt doorgegeven, en niet zozeer door geleiding of convectie.
De thermische overdracht door geleiding heeft slechts een geringe impact op de werking van dunne meerlaagse reflecterend isolatiemateriaal.

Het volstaat niet om alleen de thermische geleiding te meten om de globale thermische kenmerken van dun meerlaagse reflecterende isolatiemateriaal te beschrijven.HET BEDRIJF
Wie zijn we ?
Onze waarden
Referenties
ONZE PRODUCTEN
Hybrid isolatie gamma
Dunne mulireflecterende isolatie
Damp folies

UW PROJECT
De 5 regels voor het plaatsen

ACTUALITEITEN
Actueel
Pers
Technische productfiches