ACTUEEL
PERS
TECHNISCHE PRODUCTFICHES

Iedereen heeft het over R-waarde, maar wat is nu de R-waarde?
Wat is nu de R-waarde?

Ook: warmteweerstand genoemd.
De R-waarde geeft het warmte-isolerend vermogen van een materiaallaag aan, vaak gebruikt als isolerende waarde van dubbelglas, muren, vloeren, daken.
De R is de waarde van een materiaallaag.
Met Rc wordt de totale R-waarde aangegeven van een constructie (spouwmuur, combinatievloer, dubbelglas e.d.; denk bij de R aan Resistentie (weerstand, verzet) en bij de c van Rc aan het woord combinatie of constructie).

Berekening van de R-waarde is afhankelijk van de materialen waaruit de te onderzoeken constructie bestaat.
De materiaalsoort wordt aangegeven door de (Lamda) λ-waarde (de warmtegeleidingcoëfficiënt). Hoe hoger de warmtegeleidingcoëfficiënt hoe slechter de isolatie (de warmte wordt immers beter geleid).
Om de warmteweerstand te bepalen wordt de materiaaldikte, in meter, gedeeld door de λ-waarde. Hoe hoger de materiaaldikte, hoe beter de isolatie, een dubbel zo dikke laag heeft proportioneel ook een dubbel zo goede warmteweerstand.

De formule is R = d / λ waarbij:
R = warmteweerstand in m2 K / W
d = dikte van het materiaal in m
λ = warmtegeleidingcoëfficiënt in W / m K; vaak wordt λ reken genomen, d.w.z. de λ-waarde waarmee gerekend moet worden.


Notaties van warmteweerstand zijn onder meer:
Rm = R materiaal (bij een pakket van materialen, bv. een spouwmuur, zijn er verschillende Rm's)
Rc = R constructie (het pakket aan "materialen" dat de warmte passeert, exclusief overgangsweerstanden aan buiten- en binnenzijde van de constructie (luchtlagen)),
D.w.z. Rm1 + Rm2 + Rm3 maar excl. Ri en Re
Rsi = Ri = R surface interior (de overgangsweerstand van binnenlucht naar materiaal, jaargemiddelde 0,13 m2K/W)
Rse = Re = R surface exterior (de overgangsweerstand van materiaal naar buitenlucht, jaargemiddelde 0,04 m2K/W)
R luchtspouw = meestal gesteld op 0,15 m2K/W
Rd = R declared (de warmteweerstand volgens de leverancier van het materiaal).
Er is sprake van een correctiefactor 0,05 omdat er altijd onvolkomenheden in de constructie zijn.

Welke notaties vind men in documentatie?
In Nederland wordt in documentatie meestal de warmteweerstand R-waarde gegeven (hoe hoger hoe meer isolerend), in België vaak de warmtegeleidingcoëfficiënt λ (hoe lager hoe meer isolerend).
Terwijl een tijdje geleden voor buitenmuren een Rc-waarde van 2,5 normaal was en de Rc-waarde voor nieuwbouw 3,5 is (vanaf 2015: de Rc voor gevels is 4,5 en voor daken 6,0), kan de Rc-waarde van zeer energiezuinige woningen (o.m. passiefhuizen) zelfs boven de 10 m2 K/W uitkomen.
Voor de λ-waarden van vele materialen zie bij warmtegeleidingcoëfficiënt.

Ook: thermische geleidbaarheid. De λ-waarde (lambadawaarde) geeft de warmtegeleiding van het materiaal aan, bijvoorbeeld van baksteen, beton, hout, metaal, minerale wol. Hoe lager de λ-waarde, des te beter het materiaal isoleert, dus hoe groter de isolatiewaarde.
Een paar algemeenheden: zware materialen isoleren slecht, poreuze materialen isoleren beter, vocht in het isolatiemateriaal beïnvloedt het isolerend vermogen nadelig.

De warmtegeleidingcoëfficiënt λ drukt uit hoeveel energie (in Watt) door een vlak van 1 m2 gaat bij een dikte van 1 m, per graad Kelvin of Celsius temperatuurverschil tussen beide zijden van het vlak. Dit is een eigenschap van het materiaal zelf; de λ-waarde houdt geen rekening met de dikte van het (isolatie)materiaal zelf. Als een bepaald materiaal een hogere λ-waarde heeft dan een ander, dan kun je met een dikker pakket toch eenzelfde isolatiepeil bereiken.
"Hoe hoger de thermische geleidbaarheid, hoe meer het materiaal dus de warmte doorlaat naar buiten. Hoe lager deze geleidbaarheid, des te beter is de isolerende werking van het product. Deze coëfficiënt is slechts van toepassing bij homogene materialen."

Een aantal waarden van de warmtegeleidingcoëfficiënt:
Warmteweerstand of thermische weerstand van enkele materialen (zie ook R-waarde)

Warmteweerstand R = materiaaldikte (m) / warmtecoëfficiënt van het materiaal (W/mK)

waarmee de eenheid wordt: m2K/W.

Bij de warmteweerstand is dus altijd sprake van een gegeven dikte van het materiaal: de warmteweerstand van een materiaal bestaat dus niet, wel de warmtegeleidingcoëfficiënt en wel de warmteweerstand van een materiaal bij een gegeven dikte.<<HET BEDRIJF
Wie zijn we ?
Onze waarden
Referenties
ONZE PRODUCTEN
Hybrid isolatie gamma
Dunne mulireflecterende isolatie
Damp folies

UW PROJECT
De 5 regels voor het plaatsen

ACTUALITEITEN
Actueel
Pers
Technische productfiches